• עדותה של אסיל שומר, דוקטורנטית להנדסה כימית בטכניון (עם תרגום מערבית)

עדותה של אסיל שומר, דוקטורנטית להנדסה כימית בטכניון (עם תרגום מערבית)